Księża pracujący w parafii

Proboszcz

ks. kanonik mgr Antoni Nerek
pochodzi z Żarnowca, z parafii Zwiastowania Pańskiego, ale urodził się w Gdyni 27 sierpnia 1964 r. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Pucku, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie w 1983 r. Świecenia kapłańskie otrzymał z rąk nieżyjącego już Ks. Arcybiskupa Mariana Przykuckiego, w katedrze pelplińskiej 14 maja 1989r. Jako wikariusz pracował kolejno:
1989 – 1993 parafia katedralna w Pelplinie
1993 – 1997 parafia Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach
1997 – 2006 parafia św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu
Mocą dekretu Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego został ustanowiony z dniem 1 lipca 2006 r., proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Kiezmarku na Żuławach. Po niecałych pięciu latach decyzją Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia został ustanowiony proboszczem parafii św. Józefa w Gdyni Leszczynkach, z dniem 1 marca 2011 r.

Wikariusze


1. ks. mgr Grzegorz Skwierawski

2. ks. mgr Paweł Maj

 

 

 

Rezydenci

1. ks. prałat dr Tomasz Czapiewski


2. ks. mgr Andrzej Bulczak urodził się 28 lipca 1973 r. w Gdyni. Jego rodzinną wspólnotą jest parafia pod wezwaniem św. Antoniego w Redzie. Maturę uzyskał w Zespole Szkół Chłodniczych w Gdyni (1992). W latach 1993-2000 studiował w Gdańskim Seminarium Duchownym. Praktykę diakonatu odbył w kościele Opatrzności Bożej w Gdańsku - Zaspie. 17 VI 2000 roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku otrzymał święcenia kapłańskie, których udzielił mu abp Tadeusz Gocłowski. Uzyskał tytuł magistra teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego praca magisterska nosi tytuł: ,,Eklezjalność neokatechumenatu w świetle wypowiedzi Kościoła". Pierwszą jego placówką, w której podjął pracę duszpasterską, była parafia Opatrzności Bożej w Gdańsku - Zaspie (2000-2003). Jako wikariusz naszej parafii opiekował się Liturgiczną Służbą Ołtarza i przygotowywał młodzież do bierzmowania. Był katechetą w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Ks. Andrzej interesuje się fotografią i podróżami (bardzo lubi wschód Europy - Litwę, Białoruś, a także polskie góry). Od 2008 roku jest duszpasterzem w Czasznikach w diecezji witebskiej (Białoruś)