Ostatnio dodane do galerii:

Intencje mszalne

Ogłoszenia parafialne

6:30 Śp. Maria GRUBA (11 greg.)

8:00 Śp. Aniela i Jan MIELEWCZYK i Sabina i Bolesław DĄBROWSCY

18:00 1. Śp. Edmund DĘBSKI (25 greg.)

2. O Boże błog. i uzdrowienie Grażyny, nawrócenie syna Tomasza i córki Joanny z ich rodzinami, za Śp. męża Wiesława i rodziców

więcej...

więcej...

Prymicja

Ks. Markowi Górzyńskiemu, wywodzącemu się z szeregów ministranckich naszej parafii, który dotąd posługiwał przy ołtarzu kapłanowi, a teraz sam staje przy ołtarzu i odprawia Najświętszą Eucharystię, składamy w tym szczególnym dniu najlepsze życzenia: by przez całe swoje życie, podążał z ufnością i nadzieją za Chrystusem, a Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, niech Go prowadzi i codziennie obdarza błogosławieństwem podczas radosnego i pełnego miłości wypełniania zaszczytnej i odpowiedzialnej służby kapłańskiej dla dobra Ludu Bożego.

 

 

MODLITWA JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA

Panie Jezu Chryste,

Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski

i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.

Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.

Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,

a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.

Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,

a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.

Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki,

jakbyś je wypowiedział do każdego nas:

O, gdybyś znała dar Boży!

 

Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,

Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim

przez przebaczenie i miłosierdzie:

spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie,

swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.

Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,

aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:

niech każda osoba, która się do nich zwraca,

czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.

 

Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,

aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,

a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim,

głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.

 

Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie,

który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.